logo Ålands fåravelsföreningOm Föreningen

Att bli medlem

Kalendarium

Kontakt

Länkar


dhtd

    Ålands Fåravelsförening r.f. är en ideell förening vars ändamål är att verka för fårskötselns utveckling och spridning på Åland, samt att väcka ett mera allmänt intresse för fårskötsel och fårprodukter på Åland.

    Inom föreningen arbetar man med att utveckla olika grenar som hör till fårskötseln. Köttproduktion står för den största ekonomiska delen inom fårproduktionen i dag. Den åländska ullkvaliteten är god och föreningen anordnar årligen samskickning av ull till spinneri för sina medlemmar. Lamm- och fårskinn skickas också med samskickning till berederi. Det senaste inslaget i åländsk fårhållning är mjölkproduktion för ostframställning.

    Ett aktivt arbete för djurhälsa pågår, där man bland annat sprider information om smittsamma djursjukdomar samt övriga sjukdomar som kan drabba får. I föreningen arbetar man också med information om djurskyddslag och -förordning, förebyggande häslovård och kontaktförmedling för inköp och försäljning av livdjur.

 Föreningen erbjuder sina medlemmar produktionsrådgivning, gemensamma studieresor, utbildningstillfällen och PR-projekt.